از تاربخ ٨ اکتبر خانواده درجه دو دارندگان اقامت دائم و شهروندان کانادا میتوانند با گرفتن مجوز ورود از اداره مهاجرت کانادا وارد کانادا شوند.

مراحل گرفتن این مجوز به شرح ذیل می باشد:

  1. تکمیل فرم IMM0006 توسط فرد مقیم کانادا
  2. امضاء فرم توسط متقاضی و ارسال برای اقوام در کانادا
  3. امضاء فرم توسط فرد مقیم در دفتر notary public یا commissioner of oath
  4. ارسال فرم برای متقاضی
  5. ارسال درخواست سفر به کانادا به همراه فرم امضاء شده به اداره مهاجرت کانادا توسط فرد متقاضی
  6. همراه داشتن پرینت فرم و تایید درخواست در هنگام سفر به کانادا و ارائه به ایرلاین و ماموران مرزی

همانند کلیه مسافران ورودی به کانادا این دسته از افراد نیز بعد از ورود به کانادا بایستی قرنطینه ١۴ روزه رعایت کنند.

جهت ارزیابی رایگان شرایط خود برای مهاجرت به کانادا فرم ارزیابی ما را تکمیل و برای اطلاعات بیشتر جهت اخذ اقامت کانادا یا استفاده از دیگر خدمات ما، لطفا با ما تماس بگیرید.