درخواست نوت آفیسر (GCMS)

بعد از رد شدن درخواست انواع ویزاهای کانادا نامه ای برای درخواست کننده مبنی بر دلایل ردی پرونده فرستاده میشود. بدلیل اینکه این نامه از روی یک الگوی از پیش تعریف شده ارسال میشود و آفیسر یک یا چند مورد آن را انتخاب نموده و ارسال می‌نماید، معمولا اطلاعاتی راجع به دلیل اصلی آفیسر برای ردکردن پرونده داده نمی‌شود. به همین خاطر درخواست نت پرونده به عنوان اولین ابزار برای اقدام مجدد برای ویزا همیشه توصیه می‌گردد تا ایرادات پرونده قبلی مجددا تکرار نشده و با علم به آنها سعی بر برطرف نمودن ایرادات شود.

همچنین با توجه به ارسال برخی پرونده های مهاجرتی توسط آژانس های مسافرتی و وکلا و مشاورین غیرمجاز که اغلب مدارک و فرمها و دیگر اطلاعات پرونده را در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهند و گاهی اقدام به اظهارات خلاف واقع نیز می‌کنند، با درخواست نوت پرونده امکان درخواست کپی از کلیه مدارک ارسال شده برای اداره مهاجرت فراهم می‌باشد تا از عدم ارائه اطلاعات متناقض و یا تصحیح آنها در پرونده جدید اطمینان حاصل شود.

هزینه این سرویس شامل درخواست نوت پرونده و بررسی و ارائه دلایل ردی پرونده 250 دلار کانادا می‌باشد. در صورتیکه نیاز به درخواست کپی مدارک ارسال شده به اداره مهاجرت نیز باشد، هزینه سرویس 350 دلار کانادا می‌باشد.

برای درخواست نوت پرونده مهاجرتی خود لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

اطلاعات متقاضی اصلی

اطلاعات پرونده

لطفا مشخصات دیگر اعضای خانواده را وارد نمایید.

عضو اول خانواده

عضو دوم خانواده

عضو سوم خانواده

عضو چهارم خانواده