دارندگان ویزای توریستی که هم اکنون در کانادا حضور دارند و دارای یک پیشنهاد شغلی یا جاب آفر معتبر هستند، می توانند درخواست ویزای کار خود را ارسال نمایند و در صورت تأیید، بدون نیاز به ترک کشور اجازه کار خود را دریافت نمایند.

مارکو مندچینو، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا اعلام کرد این برنامه موقت بلافاصله اجرایی می شود و به نفع کارفرمایانی خواهد بود که همچنان در یافتن کارگران مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند و همچنین به ساکنان موقت که مایل به کمک به بهبود اقتصاد کانادا بعد از همه گیری کووید-19 هستند کمک خواهد کرد که اجازه کار دریافت نمایند.

برای واجد شرایط بودن متقاضی بایستی شرایط زیر را داشته باشد:

  • در 24 آگوست 2020 با ویزای معتبر در کانادا بوده باشد و در کانادا باقی بماند
  • یک پیشنهاد شغلی داشته باشد
  • درخواست مجوز کاری خاص کارفرما را همراه با #LMIA یا استثنا شده از آن را قبل از 31 مارچ 2021 ارسال نماید.
  • سایر معیارهای پذیرش را داشته باشد

این قانون همچنین به متقاضیانی که در 12 ماه گذشته با ویزای کار در کانادا بوده اند این امکان را میدهد که قبل از اعلام نتیجه درخواست خود، شروع بکار نمایند.

برای مهاجرت مطمئن به کانادا با ما تماس بگیرید.