ویزای توریستی کانادا، که به ویزای مولتی یا مالتیپل یا پنج ساله نیز معروف است، به دارنده آن اجازه می دهد تا به مدت پنج سال به صورت نامحدود به کانادا سفر نماید و در هر سفر حداکثر شش ماه در کانادا اقامت داشته باشد. دارنده این ویزا اجازه کار و تحصیل در کانادا را ندارد.

مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا

  • تکمیل فرم مشخصات ویزای توریستی
  • اسکن کلیه صفحات پاسپورت در 10 سال گذشته
  • ترجمه شناسنامه
  • عکس 3.5 در 4.5 رنگی با زمینه سفید
  • ترجمه سند ازدواج در صورت سفر با همسر
  • مدارک شغلی
  • گردش 3 ماهه حساب بانکی
  • ترجمه اسناد ملکی
  • دعوت نامه

لیست کلیه مدارک مورد نیاز بر اساس شرایط هر پرونده در اختیار متقاضی قرار می گیرد.